Gjøco Herregård Terrasslasyr

Trälasyr, lasyr utomhus, oljebaserad terrasslasyr

Lösningsmedelsbaserad lasyr för utomhusbruk; kan användas på både impregnerat som obehandlat virke.

Gjøco Herregård Terrassebeis/terrasslasyr kan brytas och tonas i regnbågens alla färger! Med denna träskyddande produkt är du garanterad ett långt underhållsintervall; du behöver faktiskt bara behandla ditt träverk vart 3:e år. Sedermera så bestämmer du också själv vilken glans du vill skapa med produkten – detta styrs av hur många skikt du applicerar.

Det speciella med Gjøco Herregård Terrassebeis/terrasslasyr är att du kan använda den i temperaturer ner till 0 grader, vilket förlänger utomhussäsongen för just ommålning samt behandling av exteriört träverk. Redan efter en timme så tål produkten att utsättas för regn. 

Kan även användas på virke av till exempel lärkträ och andra tropiska träslag – dock endast 1 lager med lasyr (följ leverantörens anvisningar när du behandlar dessa typer av träslag). 

Terrasslasyren från Gjøco är ett optimalt skydd mot vårt skandinaviska och ombytliga väder och hindrar dessutom uppkomst av alger, svartmögel – detta tack vare dess unika sammansättning av pigment och UV-filter. Penetrerar på djupet och förhindrar att underlaget spricker. 

Så får du det bästa resultatet med lasyr: 

Underlaget ska vara helt rent och torrt. Nytt och impregnerat träverk och virke ska först torkas innan det behandlas; detta kan ta mellan 12 veckor upp till 3 månader.

  1. Spola och tvätta bort eventuella rester från tidigare impregnering. Är underlaget smutsigt, så ska det rengöras med grundrens. Följ bruksanvisningen på förpackningen. 
  2. Låt torka ordentligt efter rengöring innan du går vidare i behandlingen. 
  3. Gamla, slitna ytor och underlag tvättas först med grundrens – är det mycket smutsigt så bör behandlingen upprepas. Låt torka ordentligt. Avlägsna gamla flagor, grånad och annat som blivit väderbitna: de borstas rent med en stålborste eller slipas till friskt virke. Tänk på att tvätta terrassen noggrant och låt den torka helt. Genom att avlägsna allt gammalt, så får du det bästa resultatet i och med att lasyren kan tränga djupare ner i underlaget. 
  4. Rör om produkten ordentligt. 
  5. Nya terrasser och liknande behöver bara ett lager med lasyr, medan gamla, som stått i mer än ett år och där underlaget är mer sugande, så behövs 2 lager med lasyr. 
  6. På gamla och slitna t ex. terrasser som är äldre än 3 år kan upp till 3 lager appliceras.
  7. Tänk på! Att lasyren ska strykas på i tunna skikt och att de, innan applicering av efterföljande lager, ska vara beröringstorrt. Om skikten blir för tjocka eller om det appliceras för många lager, så kan det resultera i flagningar.
  8. Applicera lasyren med en pensel eller en roller; det bästa resultatet fås om appliceringen sker med en roller och sedan en efterstrykning med en pensel medan lasyren fortfarande är våt. Viktigt är också att hela tiden jobba i längdens riktning och endast 2-3 brädor åt gången. 

Ett skikt ger ett matt utseende, medan 2-3 ger ett blankt utseende. Behandling av kvisthål, hårda och täta träslag så som till exempel lärkträ eller andra exotiska träslag kan ge reducerad hållbarhet på grund av att lasyren inte tränger ner i virket på samma sätt som vid mjukare träslag. 

Även om Gjøco Herregård Terrasslasyr är speciellt utvecklad för vårt krävande skandinaviska klimat och tål att påföras vid temperaturer ner mot 0 °C och tål regn redan efter 1 timme, så bör man dock undvika användning i starkt solljus, fuktigt väder och vid låga temperaturer. Kontrollera att det inte finns några rapporterade regn första dagen efter applicering. Låga temperaturer och hög luftfuktighet kan öka torktiden. Var särskilt uppmärksam på våren och hösten med låg nattemperatur. Ha en presenning redo i händelse av regn.

Lasyr eller träolja? 

Det är inte så vanlig att just måla altangolvet med träfärg, utan generellt sett så brukar man lasera eller olja in brädorna. Lasyr fungerar också lika bra att användas på obehandlat som på tryckimpregnerat trä. Som tidigare nämnt, så är det bäst att låta nytt altangolv vara en säsong innan det behandlas – detta för att säkerställa det absolut bästa och mest hållbara resultatet.

Dock blir allt vanligare att välja just terrasslasyrer vilket ger ett starkare skydd är till exempel träolja. Pigmentet skyddar ytan mot nedbrytning av UV-strålar och produkten kan brytas i en uppsjö av olika kulörer och nyanser. Den största skillnaden mellan en träolja och en lasyr är att träoljan tränger djupare ner i träet så att ytan blir fuktavvisande, medan lasyren skapar ett skikt som skyddar träet. Träolja flagnar inte, men du får dock inte ett lika hållbart skydd som när du använder lasyr. 

Här i vår guide kan du läsa mer om de olika sorters träskyddande produkter som finns.